Posvätenie barokového projektu
29.11.1728
Jágerský biskup Anton Erdődy vysvätil komplex kláštora s kostolom milosrdných bratov na dnešnom Námestí SNP.