Pôsobiť de facto začala Slovenská filharmónia
01.09.1949
Pôsobiť de facto začala Slovenská filharmónia, založená zákonom Slovenskej národnej rady z decembra 1948.