Posledná návšteva uhorského kráľa v Bratislave
16.07.1918
Bratislavu navštívil uhorský kráľ Karol IV. so svojou manželkou Zitou a následníkom trónu Ottom. Navštívil o.i. Grassalkovichov palác, Dóm sv. Martina a priemyselnú školu na Fajnorovom nábreží. Bola to posledná návšteva uhorského kráľa v Bratislave.