Porážka maďarských revolučných síl
18.12.1848
Do Bratislavy vtiahlo rakúske vojsko pod vedením poľného maršala Alfreda Windischgrätza, ktoré malo za úlohu potlačiť maďarskú revolúciu. Vítala ho čierno-žltá cisárska zástava vejúca na radničnej veži.