Politické state a prejavy Ľ. Štúra na uhorskom sneme
06.03.1848
Na zasadaní uhorského snemu v Bratislave predniesol Ľudovít Štúr prejav, v ktorom žiadal zrušenie urbára.