Pohreb Milana Rastislava Štefánika
10.05.1919
Pohrebná slávnosť sa začala o 14:00 hod. na Námestí slobody pred vojenskou nemocnicou, na ktorej nádvorí boli uprostred kvetinového poľa v bohatej dekorácii vystavené rakvy zosnulých. Po viacerých príhovoroch a cirkevnom obrade sa pohol smútočný sprievod cez mesto odeté v čiernom až na hlavnú stanicu, odkiaľ Štefánikove ostatky previezli do Brezovej a Košarísk, kde sa na druhý deň konal oficiálny pohreb.