Podpredseda vlády ČSSR rokoval s námestníkom predsedu rady ministrov Maďarskej ľudovej republiky
09.09.1989
Podpredseda vlády ČSSR Pavol Hrivnák rokoval v Bratislave s námestníkom predsedu rady ministrov Maďarskej ľudovej republiky Péterom Medgyessym. Cieľom rokovaní bola príprava stretnutia predsedov vlád Československa a Maďarska, na ktorom by hovorili predovšetkým o sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.