Podpísanie marcových konštitučných zákonov a zrušenie poddanstva v Uhorsku
11.04.1848
Uhorský kráľ Ferdinand V. podpísal v Zrkadlovej sieni za účasti uhorskej politickej reprezentácie tzv. Marcové zákony, ktorými sa o. i. rušilo poddanstvo v Uhorsku.