Podnikateľ Tomáš Baťa sa stretol v Bratislave s predsedom slovenskej vlády Milanom Čičom
16.12.1989
Podnikateľ Tomáš Baťa sa stretol v Bratislave s predsedom slovenskej vlády Milanom Čičom a usporiadal v hoteli Forum tlačovú besedu o svojich zámeroch pôsobenia na Slovensku.