Počiatky najstarších bratislavských verejných kúpeľov
23.06.1348
Spomína sa jeden z najstarších bratislavských verejných kúpeľov, keď mestská rada rozhodla, že richtár Jakub II. má vynahradiť svojmu strýkovi Jánovi škody, ktoré mu spôsobil zbúraním kúpeľa ležiaceho oproti Kostolu sv. Vavrinca (dolná časť dnešného Námestia SNP).