Otvorili Študentský domov Prokopa Veľkého
24.10.1948
Na Ulici Prokopa Veľkého slávnostne otvorili Študentský domov Prokopa Veľkého, prezývaný HOPA. Internát, ktorý začali stavať ešte počas 2. svetovej vojny, je známy svojou exkluzívnou polohou pri Horskom parku.