Otvorili predchodcu IUVENTY, Slovenského inštitútu mládeže
19.10.1988
Na Karloveskej ulici otvorili Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, dnes známy pod názvom Iuventa.