Otvorili kláštor kapucínov
03.10.1709
Slávením vešpier bol otvorený kláštor kapucínov. Na druhý deň slúžil v chóre ostrihomský arcibiskup Kristián August Saský prvú omšu. Kapucíni sa do kláštora nasťahovali v roku 1712.