Otvorili botanickú záhradu ako vedecko-pedagogické pracovisko Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
04.07.1949
Otvorili botanickú záhradu ako vedecko-pedagogické pracovisko Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Záhrada bola založená už v roku 1942 v areáli pozemku Vily Lanfranconi. Jej stavba bola neskôr realizovaná podľa projektu Františka Jiráska a vedúcim záhradníkom sa stal Jozef Pazdera.