Otvorenie lida
20.07.1919
Na ostrove Pálenisko, pri tzv. Dlhej vode (Langen Wasser), otvorili oficiálne plážové kúpalisko lido. Hladina vody bola podľa možnosti vyčistená, vodná trstina odstránená, pobrežie bolo zbavené raždia a krovia a okrem toho naň naniesli niekoľko metrov širokú vrstvu piesku. Pre neplavcov bola vytýčená plytká voda, ohraničená vysokými stožiarmi, kým pre plavcov bola k dispozícii zvyšná časť ramena. Ako dozor boli ustanovení strážnici so záchrannými žrďami a pásmi, ktorí sa vozili dookola na člne, aby predišli prípadným nehodám. Okrem toho boli na oboch brehoch plavčíci, pripravení rýchlo zakročiť. V roku 1920 preniesli lido na petržalské nábrežie Dunaja.