Otvorenie Hudobnej školy pre Slovensko
06.11.1919
Koncertom speváckeho spolku Bratislava slávnostne otvorili Hudobnú školu pre Slovensko, z ktorej sa vyvinulo celé slovenské hudobné školstvo vrátane Konzervatória a VŠMU. Vyučovanie sa začalo hneď po prijímacích skúškach 10. novembra, prijali 390 žiakov. Prvým správcom školy sa stal jej zakladateľ, profesor Miloš Ruppeldt, riaditeľom bol do roku 1922. Škola sídlila v dnes už zbúranom Benyovszkého paláci na Rázusovom nábreží v blízkosti Vodných kasární (dnes SNG).