Otvorenie električkového tunela pod Bratislavským hradom i Devínskej cesty
04.07.1949
Otvorenie električkového tunela pod Bratislavským hradom i Devínskej cesty. Tunel bol prerazený v júni 1944, no stavebné práce obnovili až v roku 1946, keď sa vyriešila otázka jeho financovania. Devínska (vtedy Slovanská) cesta merala 6,2 km a bola vybudovaná len za 10 mesiacov. Na jej výstavbe pomáhali aj dobrovoľné pracovné brigády z radov obyvateľstva a študentov. Spájala Karlovu Ves s Devínom a napájala sa na novú Karloveskú cestu, na ktorú ústil východ z tunela.