Otvorenie autoservisnej služby
20.12.1958
Na Vajnorskej ceste otvoril n. p. Benzina nový typ autoservisnej služby, prvý svojho druhu v ČSR. Robila menšie opravy na autách a upozorňovala na potrebu väčších opráv. Jej súčasťou bola aj klubovňa pre motoristov a predaj náhradných súčiastok.