Otvorená bola Jedenásťročná stredná škola na Novohradskej ulici
01.09.1959
Škola vznikla zo zrušených JSŠ na Kulíškovej a Jelenej ulici a JSŠ v Trnávke. Riaditeľom sa stal Juraj Švarc. Dnes je škola známa ako Spojená škola Novohradská.