Odovzdali do užívania druhý robotnícky hotel
01.05.1959
Pri príležitosti osláv Sviatku práce odovzdali na Miletičovej ulici do užívania druhý robotnícky hotel.