Odhalili pomník maliarovi Martinovi Benkovi
22.09.1978
Na Benkovom námestí odhalili maliarovi Martinovi Benkovi pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia pomník, ktorého autorom je sochár Ladislav Snopek.