Odhalili pamätnú tabuľu národnému umelcovi Štefanovi Králikovi
27.04.1989
Na Strakovej ulici 1 odhalili pamätnú tabuľu národnému umelcovi Štefanovi Králikovi, vynikajúcemu slovenskému dramatikovi. Jej autorom je akad. soch. Peter Gáspár a odhalená bola pri príležitosti 80. výročia umelcovho narodenia.