Odhalili neobarokovú Ganymedovu fontánu
26.09.1888
Bez akejkoľvek ceremónie bola na dnešnom Hviezdoslavovom námestí odhalená za hojnej účasti publika Ganymedova fontána sochára Viktora Tilgnera. Už nasledujúci deň ju počas svojej návštevy Bratislavy obdivoval aj slávny laryngológ Morell Mackenzie.