Odhalenie pamätnej tabule Milošovi Ruppeldtovi 
06.11.1969
Na budove bývalej Hudobnej školy pre Slovensko (Františkánske námestie 4) odhalili pri príležitosti 50. výročia jej založenia pamätnú tabuľu jej spoluzakladateľovi Milošovi Ruppeldtovi. Autorom je akad. soch. Alexander Vika.

Busta Miloša Ruppeldta. Zdroj: Wikipedia