Nový svetový rekord Sergeja Bubku
09.06.1988
Na medzinárodnom atletickom mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft na Pasienkoch vytvoril legendárny skokan o žrdi Sergej Bubka svetový rekord výkonom 605 cm.