Nový komunikačný ťah z Rusoviec
07.11.1988
S takmer 8-mesačným predstihom odovzdali posledný úsek západnej radiály smerujúcej z Rusoviec na Most SNP. Nový komunikačný ťah mal celkovú dĺžku 778 metrov.