Nemocnica alžbetínok začala prijímať prvé pacientky
06.10.1738
Nemocnica alžbetínok začala prijímať prvé pacientky. Nachádzala sa v dome odkúpenom od kniežaťa Pavla Antona Esterházyho na Špitálskej ulici a zakrátko na jej mieste postavili kláštor.