Nemecký kráľ a jeho bratia navštívili uhorského kráľa Karola Róberta
21.09.1328
Po uzavretí mieru v Brucku navštívil Bratislavu nemecký kráľ, spoluvládca cisára Ľudovíta IV., Fridrich III. Krásny spolu so svojimi mladšími bratmi vojvodami Albrechtom II. Múdrym a Otom IV. Veselým, aby sa tu stretli s uhorským kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou.