Nemecké fašistické vojsko obsadilo Petržalku
10.10.1938
Nemecké vojsko obsadilo Petržalku a na pravom brehu Dunaja zaviali fašistické zástavy, robili sa tu slávnosti, ktorých hluk doliehal až do Bratislavy. Bratislavčania si mohli prečítať aj transparent: „Dostaneme Vás domov, do Ríše!"