Návšteva a vystúpenie nemeckého básnika
27.01.1878
V Sieni reprezentantov na nádvorí Starej radnice predčítal nemecký básnik Friedrich Bodenstedt zo svojho diela Piesne Mirzu Schaffyho. V Bratislave sa zdržal do 30. januára a z pamiatok ho svojím „povznášajúcim dojmom" zaujal najmä Dóm sv. Martina.