Návšteva a prednáška svetoznámeho zoológa Alfreda Brehma
11.04.1878
V dnes už zaniknutej Sieni reprezentantov na nádvorí Starej radnice prednášal svetoznámy zoológ Alfred Brehm o najnovších výskumoch zo života vtákov. Ubytovaný bol v hoteli U zeleného stromu (dnes Carlton), pri prehliadke mesta ho zaujal najmä Sad Janka Kráľa s exotickými stromami a kríkmi.