Návšteva nemeckého básnika Ernsta Moritza Arndta
17.08.1798
Do Bratislavy pricestoval nemecký básnik Ernst Moritz Arndt. Ubytoval sa v hostinci U zlatého slnka pri zbúranej Vydrickej bráne a z mesta ho zaujal najmä Sad Janka Kráľa.