Návšteva francúzskeho filozofa Charlesa Louisa de Montesquieu
22.05.1728
Na rokovaní uhorského snemu sa zúčastnil francúzsky filozof Charles Louis de Montesquieu. V Bratislave sa zdržal niekoľko dní, stretol sa s ostrihomským arcibiskupom Imrichom Esterházym a opil sa s belehradským biskupom Nádasdym.