Narodil sa významný mestský knihovník Emil Kumlik
05.06.1868
V Bratislave sa narodil mestský knihovník Emil Kumlik, ktorý v roku 1907 napísal sprievodcu po Bratislave. Zomrel 31.12.1944 v Budapešti.