Narodil sa uznávaný hudobník Carl Mayrberger
09.06.1828
Vo Viedni sa narodil hudobník Carl Mayrberger, dirigent Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, ktorému vyslovil uznanie aj Franz Liszt. Zomrel 23.9.1881, pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.