Narodil sa prominentný obchodník Filip Scherz
01.05.1778
V Šoprone sa narodil Filip Scherz, najvýznamnejší obchodník svojej doby v severozápadnom Uhorsku. Na Suchom mýte mal známy obchod U modrej gule. Zomrel 7.6.1857 v Bratislave, pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.