Narodil sa novinár, prekladateľ a libretista Ignaz Schnitzer
04.12.1839
V Rači sa narodil novinár, prekladateľ a libretista Ignaz Schnitzer, ktorý sa preslávil prekladom Petőfiho veršov do nemčiny a napísaním libreta k operete Cigánsky barón J. Straussa ml. Zomrel 18. júna 1921 vo Viedni.