Narodil sa Karl Kragl, priekopník telefonizácie v Uhorsku
22.10.1838
V Bratislave sa narodil Karl Kragl, priekopník telefonizácie v Uhorsku, ktorý v roku 1884 otvoril na Obchodnej 1 prvú telefónnu ústredňu na území dnešného Slovenska. Zomrel 24.6.1929, pochovali ho na Ondrejskom cintoríne.