Narodil sa dirigent Vilmos (Vilhelmus) Antalffy
19.05.1878
V Košiciach sa narodil dirigent Vilmos (Vilhelmus) Antalffy, dlhoročný dirigent spevokolu Salvator v Jezuitskom kostole, učiteľ E. Suchoňa či F. Babuška. Zomrel 2.6.1946 v Bratislave, pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.