Nariadenia Ľudovíta I. Veľkého ohľadom pôžičiek
06.02.1378
Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký nariadil mestskej rade dbať na to, aby Židia nežiadali za požičané peniaze zlaté florény, ale len bežné mince.