Napoleonské vojská sa utáborili na petržalskom brehu Dunaja
16.05.1809
Napoleonské vojská sa utáborili na petržalskom brehu Dunaja. Keďže mesto dalo už deň vopred odstrániť lietajúci most a stiahnuť všetky lode z brehu, začalo sa takmer dvojmesačné obliehanie Bratislavy. Úspešné nebolo. Francúzi sa dostali do mesta až 14. júla po tom, ako po porážke Rakúska pri Wagrame muselo na príkaz zhora samo otvoriť svoje brány.