Na Somárskom vrchu bol obesený evanjelický kazateľ Pál Rázga
18.06.1849
Na Somárskom vrchu bol obesený evanjelický kazateľ Pál Rázga. Na trest smrti bol odsúdený za aktívnu podporu maďarského revolučného hnutia. Narodil sa 10. decembra 1798 v Pezinku. Na budove fary na Panenskej ulici 28 mu v roku 1906 odhalili pamätnú tabuľu, z ktorej sa dnes zachoval iba kamenný rám.