Na Šafárikovom námestí sa konalo prvé zasadnutie Snemu Slovenskej krajiny
18.01.1939
V slávnostne vyzdobenej aule a budove Slovenskej univerzity (UK) na Šafárikovom námestí sa konalo prvé zasadnutie Snemu Slovenskej krajiny zvoleného v decembri 1938. Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda čs. vlády Rudolf Beran a minister národnej obrany gen. Jan Syrový. Za predsedu snemu zvolili Martina Sokola.