Na Námestí SNP sa konal ôsmy míting zvolaný VPN
04.12.1989
Odznelo na ňom deň predtým vydané spoločné vyhlásenie VPN a OF, ako aj protesty proti zloženiu vlády ČSSR na čele s Ladislavom Adamcom. Ak by požiadavky neboli splnené, mal byť vyhlásený generálny štrajk na 11. decembra.