Na Námestí SNP odhalili za účasti mnohých tisícov Bratislavčanov monumentálny pomník J. V. Stalinovi
21.12.1949
Na Námestí SNP odhalili za účasti mnohých tisícov Bratislavčanov monumentálny pomník J. V. Stalinovi pri príležitosti 70. výročia jeho narodenia. Jeho autorom bol akad. soch. Pavol Bán a odstránený bol po páde kultu osobnosti a uvoľnení atmosféry na prelome 50. a 60. rokov.