Na Námestí slobody sa konala prvá prehliadka slovenskej armády
14.05.1939
Na Námestí slobody sa konala prvá prehliadka slovenskej armády. Po jej skončení sa uskutočnilo defilé pred SND na Hviezdoslavovom námestí. Vojsko viedol generál Anton Pulanich.