Na Kernovom dome odhalili pamätnú tabuľu
10.11.1989
Na Kernovom dome (Hviezdoslavovo námestie 26) odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu rokovanie Vladimíra Clementisa s Džaváharlálom Néhrúom a Indírou Gándhíovou v tamojšej reštaurácii v roku 1938. Autorom tabule je akad. soch. Alexander Česla a ide o poslednú bratislavskú pamätnú tabuľu odhalenú v čase socializmu.