Na Devíne sa uskutočnili Slávnosti družby
21.06.1959
Na Devíne sa uskutočnili Slávnosti družby, na ktorých Opera Národného divadla Praha uviedla operu Libuše B. Smetanu. Na predstavení sa zúčastnilo viac než 150 000 divákov z celej republiky, medzi nimi aj prezident ČSR Antonín Novotný. K dispozícii boli desiatky ambulantných stánkov s občerstvením. Bolo to jedinečné predstavenie v celej histórii československého divadelníctva. Libuše bola prvý raz predvedená pred takým obrovským počtom divákov.