Mestské zastupiteľstvo tesnou väčšinou schválilo návrh na zmenu štatútu Bratislavy
08.04.1999
Mestské zastupiteľstvo tesnou väčšinou schválilo návrh na zmenu štatútu Bratislavy, ktorý vyvolal veľký nesúhlas starostov mestských častí. Zmena ovplyvnila systém prerozdeľovania štátnych podielových daní medzi rozpočty mesta a mestských častí, keď mesto z celkovej sumy odčlenilo časť na mestskú hromadnú dopravu a zvyšok sa rozdelil v pomere 80:20 v prospech mestského rozpočtu. Ten sa týmto spôsobom navýšil o približne 43 miliónov korún. Mesto k tomuto opatreniu siahlo pre dlhodobo deficitný rozpočet a problémy s financovaním MHD.