Mesto začali opúšťať napoleonské vojská
14.11.1809
Po uzavretí Schönbrunnského mieru medzi Rakúskom a Francúzskom začali mesto opúšťať napoleonské vojská. Prvé bolo saské vozatajstvo a delostrelectvo, nasledované do 19. novembra piatimi vojenskými brigádami.